MedikoS Sarkotić

Elektro terapija

Elektroterapija podrazumijeva primjenu električne energije u fizioterapijskim protokolima. Postoji više vrsta elektroterapije, koristimo ih u programima rehabilitacije ili kada samo želimo isključiti bol.

Kako električna energija smanjuje bol?

Apliciranjem elektroda na tijelo događaju se razni fiziološki procesi. Ovisno o tipu struje koji se aplicira povećava se mišićna kontrakcija, smanjuje se podražljivost osjetilnih receptora, dolazi do vazodilatacije, poboljšava izmjena tvari u stanici. Sve to utječe na brže cijeljenje tkiva odnosno značajno smanjenje boli.